Plastične garnišne - od 600 dinara po dužnom metru

Plastične garnišne se prodaju isključivo u merama 2, 2.5, 3, 3,5, 4,4.5 m/dužnih

Boja: bela
Maska: bela, rebrasta
Osnova: saćasta