Plafonske garnišne - od 250 dinara po metru

Garnišne sa jednim i više kanala su izuzetno univerzalne i mogu se kombinovati sa više sistema. U plafonske garnišne sa više kanala možete postaviti tanku zavesu, draperiju i panel sistem, u nekim slučajevima moguće je postaviti i Rimski sitem u jedan od kanala. U nekim slučajevima, postavljanjem zavese moguće je podeliti sobu ili napraviti vrata plakara.