Panel sistem - od 1200 dinara po metru

Panel sistem je takođe jedan od najpopularnijihnačina za postavljanje garnišni. "Trake" zavesa se kreću horizontalno. Osnova po kojoj klizi panel zavesa je PVC garnišna.

Kačenje zavese na panel je uz pomoc čičak trake.
Učvršcenje sistema na zid.
Svi ovi sistemi se izrađuju po meri.