Paketo sistem - od 3000 dinara po metru

Paketo sistem, koji se još naziva i "rimski sitem", omogućava da jednostavnim povlačenjem lančeta podižete i spuštate zavesu.

Zavesa je na gornjem delu prikačena za mehanizam "čičak trakom", što omogućava jednostavno skidanje i ponovno stavljanje.